Wondzorg

Wondheling is een complex proces. De genezing van de beschadigde huid kan om verschillende redenen verstoord verlopen. Een goede observatie van een verpleegkundige is daarom uiterst belangrijk. Bij een complexe wonde is een professionele behandeling zeker nodig.

 

 Toilet en hygiëne

We helpen U bij het wassen en de persoonlijke hygiëne, bij het in- en uitstappen van het bed, bij het verversen van de kledij, het aandoen van slaapkledij en het aan- en afdoen van incontinentiemateriaal.

 

 Inspuitingen en / of toedienen van medicatie

Op voorschrift van de behandelende geneesheer komen we langs voor het geven van inspuitingen of het toedienen van medicatie

 

 Stomazorg

We volgen de toestand van de stoma op en staan in voor het verversen ervan. Het kan gaan over een colostoma op de dikke darm, een ileostoma op de dunne darm of een urostoma op de urinewegen.

 

 Sondevoeding

Wij staan in voor de voeding van patiënten die niet meer in staat zijn om zelf te eten. De voeding wordt in dat geval toegediend via een sonde in de neus of rechtstreeks naar de maag met behulp van een voedingspomp.

 

 TPN

Totale parenterale nutritie (tpn) of voeding die intraveneus wordt toegediend aan patïenten die op eigen initiatief geen voeding kunnen innemen. Het toedienen kan enkel gebeuren door verplegers die daarvoor zijn opgeleid.

 

 Infusietherapie

Aanbrengen en verversen van infusen voor het intraveneus (in de ader) toedienen van geneesmiddelen en pijnbestrijders.

 

 Palliatieve zorg

In de laatste fase van het leven staan we patiënten bij om hun comfort te optimaliseren en de pijn te bestrijden. De psychosociale begeleiding van de patiënt en zijn omgeving zijn enorm belangrijk.

 

 Lavementen

Omwille van het gevaar op inwendige verwondingen mogen lavementen enkel geplaatst worden voor verpleegkundigen, op voorschrift van een arts.

 

 Opvolging van diabetes

Integrale verzorging en opvolging van diabetespatiënten in samenspraak met de behandelende arts.

 

 Oogverzorging

Nazorg na een chirurgische ingreep aan het oog.

 

 Wekelijks klaarzetten van medicatie

 

 Steunkousen aan- en uitdoen

 

Vragen of opmerkingen?

Bel ons op 0474 73 05 73 of neem gerust contact op via de contact-pagina.